שכר לימוד

דמי הרשמה: 500 ₪ (לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה)

שכר הלימוד: 44,500 ₪

הנחת רישום מוקדם על סך 3,000 ₪ תינתן לנרשמים עד ליום ה- 01.03.2018

תשלום ראשון למימוש קבלה: לתאריך 20.04.2018 – 4,000 ₪