שכר לימוד

דמי הרשמה: 500 ₪ (לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה)

שכר הלימוד: 44,500 ₪

הנחת רישום מוקדם על סך 3,000 ₪ תינתן לנרשמים עד ליום ה- 31.01.2017

תשלום ראשון למימוש קבלה: לתאריך 01.04.2016 – 4,000 ₪