תנאי הגשת מועמדות

  • בעלי תואר בוגר בחשבונאות בציון גמר של 75 לפחות.
  • בעלי תעודת גמר של שנת ההשלמה בחשבונאות - שנה ד'.
  • ראיון עם ראש התוכנית