לוח תאריכים

 

תאריכי סמסטר א'

20.04.17, 21.04.17

27.04.17, 28.04.17

04.05.17, 05.05.17

11.05.17, 12.05.17

18.05.17, 19.05.17

25.05.17, 26.05.17

01.06.17, 02.06.17

08.06.17, 09.06.17

15.06.17, 16.06.17

22.06.17, 23.06.17

29.06.17, 30.06.17

06.07.17, 07.07.17

לוח בחינות:

14.07.17 – 18.08.17

 

תאריכי סמסטר ב'

19.10.17, 20.10.17

26.10.17, 27.10.17

02.11.17, 03.11.17

09.11.17, 10.11.17

16.11.17, 17.11.17

23.11.17, 24.11.17

30.11.17, 01.12.17

07.12.17, 08.12.17

14.12.17, 15.12.17

21.12.17, 22.12.17

28.12.17, 29.12.17

04.01.18, 05.01.18

 

לוח בחינות:

12.01.18 - 26.04.18

 

סמסטר ג'

26.04.18, 27.04.18

03.05.18, 04.05.18

10.05.18, 11.05.18

17.05.18, 18.05.18

24.05.18, 25.05.18

31.05.18, 01.06.18

07.06.18, 08.06.18

14.06.18, 15.06.18

21.06.18, 22.06.18

28.06.18, 29.06.18

05.07.18, 06.07.18

12.07.18, 13.07.18

לוח בחינות:

עד סוף אוגוסט

** ייתכן שינויים