רשימת קורסים

רשימת הקורסים

 

יסודות ותשתיות

6 נ"ז

יסודות השיווק

2 נ"ז (פטור למי שלמד יסודות השיווק)

שיטות כמותיות בניהול

2 נ"ז (פטור למי שלמד שיטות כמותיות בניהול)

יסודות המימון

2 נ"ז (פטור למי שלמד יסודות המימון)

   

לימודי חשבונאות מתקדמים

6 נ"ז

יזמות עסקית

2 נ"ז

ממשל תאגידי

2 נ"ז

מיזוגים ורכישות

2 נ"ז

   

סדנאות וימי עיון

3 נ"ז

מנהיגות

1 נ"ז

מימון התנהגותי

1 נ"ז

מידע חשבונאי ושוק ההון

1 נ"ז

   

לימודי התמחות

18 נ"ז

ניהול פיננסי

3 נ"ז

ניהול סיכונים פיננסיים

3 נ"ז

ניתוח ניירות והשקעות

3 נ"ז

אופציות ועסקאות עתידיות

3 נ"ז

אגרות חוב ונגזרי אגרות חוב

2 נ"ז

מידול פיננסי Financial Modelling

2 נ"ז

הערכת שווי חברות

2 נ"ז

   

לימודים אינטגרטיביים

10 נ"ז

סוגיות עכשוויות בחשבונאות בשוק ההון הישראלי

3 נ"ז

אסטרטגיה עסקית

3 נ"ז

סמינר

4 נ"ז